Çygly pürküji maşyn

Gysga düşündiriş:

Motor we motor goşa güýç ulgamy, doly gidrawliki hereketlendiriji.Işlemek, çykýan zyňyndylary we sesiň hapalanmagyny azaltmak we gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin elektrik energiýasyny ulanyň;şassi güýji gyssagly hereketler üçin ulanylyp bilner we ähli hereketler şassi elektrik wyklýuçatelinden işledilip bilner.Güýçli ulanylyş, amatly işlemek, ýönekeý tehniki hyzmat we ýokary howpsuzlyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Motor we motor goşa güýç ulgamy, doly gidrawliki hereketlendiriji.Işlemek, çykýan zyňyndylary we sesiň hapalanmagyny azaltmak we gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin elektrik energiýasyny ulanyň;şassi güýji gyssagly hereketler üçin ulanylyp bilner we ähli hereketler şassi elektrik wyklýuçatelinden işledilip bilner.Güýçli ulanylyş, amatly işlemek, ýönekeý tehniki hyzmat we ýokary howpsuzlyk.

Önümçiligiň beýany

1. Eplenýän bomba bilen enjamlaşdyrylan, iň ýokary pürküji beýikligi 17.5m, iň ýokary pürküji uzynlygy 15.2m we iň ýokary pürküji giňligi 30.5m.Gurluşyk gerimi Hytaýda iň ulusydyr.

2. Dwigateliň we hereketlendirijiniň goşa güýç ulgamy, doly gidrawliki hereketlendiriji.Işlemek, çykýan zyňyndylary we sesiň hapalanmagyny azaltmak we gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin elektrik energiýasyny ulanyň;şassi güýji gyssagly hereketler üçin ulanylyp bilner we ähli hereketler şassi elektrik wyklýuçatelinden işledilip bilner.Güýçli ulanylyş, amatly işlemek, ýönekeý tehniki hyzmat we ýokary howpsuzlyk.

3. Kiçijik öwrüm radiusy, aýlaw şekilli we goroskop bilen ýöremek, ýokary hereketlilik we gözegçilik ýerine ýetirijiligi bilen doly gidrawlik goşa köpri sürüjisini we dört tigirli rul şassisini kabul edýär.Kabini 180 ° öwrüp bolýar we öňe we yza işledip bolýar.

4. efficiencyokary öndürijilikli porşen nasos ulgamy bilen enjamlaşdyrylan iň ýokary sanjym mukdary 30m3 / sag-a ýetip biler;

5. Çalt sazlaýyş dozasy, nasos süýşmesine görä hakyky wagtda awtomatiki usulda düzülýär we garyşyk mukdary adatça 3 ~ 5% bolýar, bu çalt sazlaýjy serişdäniň sarp edilişini azaldýar we gurluşyk çykdajylaryny azaldýar;

6. -eke-täk demirýol, goşa ýolly demir ýol, tizlikli demir ýol we ş.m. doly bölümli gazuw-agtaryş işlerine, şeýle hem iki basgançakly we üç basgançakly gazuw-agtaryş işlerine gabat gelip biler.Tersine öwrülişik hem erkin işlenip bilner we gurluşygyň gerimi giňdir;

7. Howpsuzlygy goramak enjamy adamlaşdyrylan ses duýduryşlary we duýduryş duýduryşlary, amatly işlemek we has ygtybarly;

8. Pes yza gaýdyş, az tozan we ýokary gurluşyk hili.

Tehniki parametr

Howa gysyjy güýji 75kw
Egzozyň göwrümi 10m³ / min
Işleýän egzoz basyşy 10bar
Tizlendiriji ulgamyň parametrleri
Sürüji tertibi Dört tigirli
Tizlendirijiniň iň ýokary basyşy 20bar
Tizlendirijiniň teoretiki maksimal süýşmesi 14.4L / min
Agent tankyň göwrümini çaltlaşdyrmak 1000L
Şassi parametrleri
Şassi modeli Özbaşdak ýasalan in engineeringener şassisi
Tigir bazasy 4400mm
Öňki ok ýoly 2341mm
Yzky ok 2341mm
Iň ýokary syýahat tizligi 20 km / sag
Minimal öwrüm radiusy Içinde 2.4m, daşynda 5.72m
Iň ýokary dyrmaşma derejesi 20 °
Grounderiň iň pes arassalanylyşy 400mm
Tormoz aralygy 5m (20km / sag)
Manipulýatoryň parametrleri
Spreý beýikligi -8.5m ~ + 17.3m
Spreý giňligi .5 15.5m
Boom burç burçy + 60 ° -23 °
Öňdäki burç burçy + 30 ° -60 °
Boom swivel burçy 290 °
Üç bölümli gol çep we sag swing burçy -180 ° -60 °
Boom teleskopik 2000mm
Arm teleskopik 2300mm
Burun saklaýjynyň eksenel aýlanmagy 360 °
Burun oturgyjynyň eksenel yrgyldysy 240 °
Burun burçy çotgasy
8 ° × 360 ° çäksiz üznüksiz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň