Önümler

 • Film kontrplak

  Film kontrplak

  Faner esasan gaýa kontrplak, gaty agaç kontrplak we tirýek fanerini öz içine alýar we köp sanly iş ulgamy üçin panellere ýerleşdirilip bilner, mysal üçin polat çarçuwaly iş ulgamy, ýeke gapdaldan ýasalan ulgam, agaç şöhlelerini ýasamak ulgamy, polatdan ýasalan önümler ulgamy, skafdan ýasalan iş ulgamy, we ş.m.… Gurluşyk beton guýmak üçin ykdysady we amaly.

  LG kontrplak, halkara ülňüleriniň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin köp ululykda we galyňlykda öndürilen ýönekeý fenolik reziniň emdirilmedik filmi bilen örtülen kontrplak önümidir.

 • PP boş plastik tagta

  PP boş plastik tagta

  PP içi boş gurluşyk görnüşi, berkitmek, güýçlendirmek, howa çydamlylygy, garramaga garşy we ýangyna garşy we ş.m. ýaly himiki goşundylary goşup, import edilýän ýokary öndürijilikli in engineeringenerçilik çybygyny esasy material hökmünde kabul edýär.

 • Plastiki ýüzli faner

  Plastiki ýüzli faner

  Plastiki ýüzli kontrplak, ahyrky ulanyjylar üçin ýokary hilli örtükli diwar örtügi bolup, oňat görünýän ýerüsti material gerek.Ulag we gurluşyk pudaklarynyň dürli zerurlyklary üçin ideal bezeg materialy.

 • Steelöriteleşdirilen polat görnüşi

  Steelöriteleşdirilen polat görnüşi

  Polatdan ýasalan gaplar, adaty modullarda gurlan gapyrga we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.
  Polatdan ýasalan önümler güýçli we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embleygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşykda ulanmak gaty amatly, mysal üçin beýik bina, ýol, köpri we ş.m.

 • Çelik polat görnüşi

  Çelik polat görnüşi

  Çaklanylýan berkitme görnüşi ýokary takyklyk, ýönekeý gurluş, yza çekilmek, ýeňil düşürmek we ýönekeý işlemek ýaly artykmaçlyklara eýedir.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp, betona güýç ýetenden soň bitewi ýa-da bölek-bölek edip, soňra içki galyby berkitmeden çykaryp bolýar.Gurnamak we düzetmek, iş güýjüniň pesligi we ýokary netijelidir.

 • H20 Agaçdan ýasalan çyzgy görnüşi

  H20 Agaçdan ýasalan çyzgy görnüşi

  Stol görnüşi pollary guýmak üçin ulanylýan, beýik gatly binada, köp derejeli zawod binasynda, ýerasty gurluşda we ş.m. giňden ulanylýan görnüş görnüşidir.

 • H20 agaçdan ýasalan sütün görnüşi

  H20 agaçdan ýasalan sütün görnüşi

  Agaçdan ýasalan sütün görnüşi esasan sütün guýmak üçin ulanylýar we gurluşy we birleşdiriji usuly diwar görnüşlerine gaty meňzeýär.

 • H20 agaçdan ýasalan diwar gurluşy

  H20 agaçdan ýasalan diwar gurluşy

  Diwar görnüşi H20 agaç şöhlelerinden, polat diwarlardan we beýleki birleşdiriji böleklerden durýar.Bu komponentler, H20 şöhlesiniň uzynlygy 6.0 metre çenli dürli ini we beýiklikdäki forma panellerini ýygnap bolýar.

 • Plastmassa diwar gurluşy

  Plastmassa diwar gurluşy

  Lianggong Plastik diwar formasy, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

 • Plastik sütün görnüşi

  Plastik sütün görnüşi

  Üç spesifikasiýany ýygnamak bilen, inedördül sütün görnüşiniň işi, inedördül sütüniň gurluşyny 200mm-den 1000mm aralykda 50mm aralykda tamamlar.

 • Plastiki plita görnüşi

  Plastiki plita görnüşi

  Lianggong Plastiki Slab Formwork ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

 • Çukur gutusy

  Çukur gutusy

  Çukur gutulary, çukur ýerleriniň diregi hökmünde ulanylýar.Elýeterli ýeňil çukur asma ulgamyny hödürleýärler.

123Indiki>>> Sahypa 1/3