Önümler

 • Film Faced Plywood

  Film faner bilen ýüzbe-ýüz

  Faner esasan gaýa kontrplak, gaty agaç kontrplak we tirýek fanerini öz içine alýar we köp sanly gurluş ulgamlary üçin panellere ýerleşdirilip bilner, mysal üçin polat çarçuwaly gurluş ulgamy, ýekeje gapdaldan ýasalan ulgam, agaçdan ýasalan ulgam ulgamy, polatdan ýasalan önümler ulgamy, skafdan ýasalan iş ulgamy, we ş.m. Gurluşyk beton guýmak üçin ykdysady we amaly.

  LG kontrplak, halkara ülňüleriniň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin köp ululykda we galyňlykda öndürilen ýönekeý fenolik rezinleriň emdirilmedik filmi bilen örtülen kontrplak önümidir.

 • PP Hollow Plastic Board

  PP boş plastik tagta

  PP içi boş gurluşyk binýady, import etmek üçin ýokary öndürijilikli in engineeringenerçilik rezinini esasy material hökmünde kabul edýär, berkitmek, güýçlendirmek, howa garşylygy, garra garşy we ýangyna garşy ş.m. ýaly himiki goşundylary goşýar.

 • Plastic Faced Plywood

  Plastiki ýüzli faner

  Plastiki ýüzli kontrplak, ahyrky ulanyjylar üçin oňat görünýän ýerüsti material gerek bolan ýokary hilli örtükli diwar örtük paneli.Ulag we gurluşyk pudaklarynyň dürli zerurlyklary üçin ideal bezeg materialy.

 • Customized Steel Formwork

  Custöriteleşdirilen polat görnüşi

  Polatdan ýasalan gaplar, adaty modullarda gurlan gapyrgalar we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.
  Polatdan ýasalan önümler berk we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşykda, meselem, beýik bina, ýol, köpri we ş.m.

 • Precast Steel Formwork

  Çelik polat görnüşi

  Çaklanylýan berkitme önümleriniň ýokary takyklygy, ýönekeý gurluşy, yza çekilmegi, ýeňil düşürilmegi we ýönekeý işlemegi ýaly artykmaçlyklary bar.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp bolýar we berklige ýeteninden soň bitewi ýa-da bölekleýin bölünip bilner, soňra içki galyby berkitmeden çykaryp bilersiňiz.Gurnamak we düzetmek, iş güýjüniň pesligi we ýokary netijelidir.

 • H20 Timber Beam Slab Formwork

  H20 agaçdan ýasalan çyzgy görnüşi

  Stol görnüşi pollary guýmak üçin ulanylýan, beýik gatly binada, köp derejeli zawod binasynda, ýerasty gurluşda we ş.m. giňden ulanylýan görnüş görnüşidir.

 • H20 Timber Beam Column Formwork

  H20 agaçdan ýasalan sütün görnüşi

  Agaçdan ýasalan sütün görnüşi esasan sütün guýmak üçin ulanylýar we onuň gurluşy we birleşdiriji usuly diwar görnüşine meňzeýär.

 • H20 Timber Beam Wall Formwork

  H20 agaçdan ýasalan diwar gurluşy

  Diwar görnüşi H20 agaç şöhlelerinden, polat diwarlardan we beýleki birleşdiriji böleklerden durýar.Bu komponentler, H20 şöhlesiniň uzynlygyna 6.0 metre çenli dürli giňliklerde we beýikliklerde forma panellerini ýygnap bolýar.

 • Plastic Wall Formwork

  Plastmassa diwar gurluşy

  Lianggong Plastik diwar formasy, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

 • Plastic Column Formwork

  Plastik sütün görnüşi

  Üç spesifikasiýany ýygnamak bilen, inedördül sütün görnüşi 200mm-den 1000mm aralyk aralykdaky inedördül sütün gurluşyny tamamlar.

 • Plastic Slab Formwork

  Plastmassa plita görnüşi

  Lianggong Plastik Slab Formwork, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

 • Trench Box

  Çukur gutusy

  Çukur gutulary çukur gazmakda çukur ýeriniň goldawy hökmünde ulanylýar.Elýeterli ýeňil çukur örtük ulgamyny hödürleýärler.

123Indiki>>> Sahypa 1/3