Habarlar

 • Lianggong Plastic Formwork

  Lianggong plastmassa görnüşi

  Bu aýda Beliz, Kanada, Tonga we Indoneziýa ýaly plastmassa önümleri üçin käbir sargytlar aldyk.Içki burç görnüşi, daşky burç görnüşi, diwar ýasamak we tutawaç, ýuwujy, galstuk, ganat hozy, uly tabak hozy, konus, waler, PV ... ýaly önümler.
  Koprak oka
 • Aluminium Frame Panel Formwork

  Alýumin çarçuwasynyň paneli

  Alýumin çarçuwaly panel görnüşi modully we stereotip görnüşli görnüşdir.Lighteňil agram, güýçli köpugurlylyk, oňat gurluş berkligi, tekiz ýer, tehniki goldaw we doly esbaplar ýaly aýratynlyklara eýedir.Forma paneliniň dolanyşygy 30-40 gezek.Uçurymyň dolanyşygy ...
  Koprak oka
 • Flash H20 timber beam formwork system

  “Flash H20” agaç şöhleleriniň işleýiş ulgamy

  Lianggong H20 agaç şöhlelerini ýasamak ulgamy Agaç şöhlelerini ýasamak Agaçdan ýasalan diwar şekilleri Agaçdan ýasalan diwar önümleri esasan diwar guýmak üçin ulanylýar. Formanyň ulanylmagy gurluşygy çaltlaşdyrýar, iş möhletini gysgaldýar we gurluşyk çykdajylaryny ýeňilleşdirýär we ...
  Koprak oka
 • Tecon products ready to ship

  Tekon önümleri ibermäge taýyn

  10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda öňdebaryjy forma we skafing ulgam öndürijileriniň biri, gurluşyk iş meýdanynda öňdebaryjy kompaniýa hökmünde Lianggong özüni bagyşlap, gözleg, ösüş, önümçilik we zähmet hyzmaty bilen meşgullanýar....
  Koprak oka
 • Leading Manufacturer in China – Lianggong Formwork

  Hytaýda öňdebaryjy öndüriji - Lianggong Formwork

  2010-njy ýylda esaslandyrylan “Yancheng Lianggong Formwork Co., Ltd” esasan forma ulgamyny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan öňdebaryjy öndüriji.11 ýyllyk zawod tejribesi sebäpli, Lianggong öýde we ...
  Koprak oka
 • News Flash Plastic Round Formwork

  Täzelikler “Flash” plastik tegelek görnüşi

  Hususan-da, LIANGGONG tarapyndan hödürlenýän plastmassa önümleri beton sütünler, sütünler, diwarlar we binýatlar üçin göni ýerleşýär.Olaryň modullygy her gurluşyk we meýilleşdiriş zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär;dürli şekilli we ölçegdäki sütünler we sütünler, diwarlar we d ...
  Koprak oka
 • Shifting Trolley

  Trolleýni çalyşmak

  Lianggong, 14 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan forma ýasamak we skafirlemek üçin önüm, biziň tehnologiýa toparymyz hem bar, önümlerimiz bilen taslamaňyza mugt dizaýn edip biler.Lianggong üýtgeýän trolleý, forma gorizontal ugurda umumy daşamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Lianggong H20 Timber Beam Formwork Systems and Scaffolding Shipping to Russia

  “Lianggong H20” agaç şöhleleriniň işleýiş ulgamlary we skafdan Russiýa iberilmegi

  27-nji aprelde, Lianggong Formwork, iki sany konteýner Russiýa iberdik.H20 agaç şöhleleri, fanerler, polat walerler, göteriji çeňňekler, kantilýweriň dyrmaşýan ýaýlary, halka gulplary we boltlar we hozlar, dyrmaşma konuslary, galstuklar, ganat n ... ýaly önümler.
  Koprak oka
 • An Introduction of H20 Timber Beam

  H20 agaç şöhlesiniň tanyşdyrylyşy

  H20 agaç şöhlesi ýeňil agram, ýokary güýç, gowy çyzyklylyk, deformasiýa aňsat däl, suwuň ajaýyp garşylygy we üstündäki aşgarlyk we ş.m. ýaly özboluşly aýratynlyklary bilen halkara gurluşyk iş ulgamynda möhüm rol oýnaýar. Häzirki wagtda ancheançe. ..
  Koprak oka
 • Huangmao Sea Channel Bridge–An Application of Lianggong Formwork

  Huangmao deňiz kanaly köprüsi Li Lianggong formasynyň ulanylyşy

  Gonkong-Zhuhai-Makao köprüsiniň günbatar uzynlygy hökmünde Huangmao deňiz kanal köprüsi “güýçli ulag ulgamy bolan ýurt” strategiýasyny öňe sürýär, Guangdong-Gonkong-Makao Uly Aýlag sebtiniň (GBA) transport ulgamyny gurýar. we esasy proýekti birleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Hydraulic Auto-Climbing Formwork LG-120

  Gidrawlik awto-dyrmaşma formasy LG-120

  Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşi LG-120, forma önümlerini ýaý bilen birleşdirip, öz gidrawliki göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma görnüşidir.Onuň kömegi bilen esasy ýaý we dyrmaşmak demir ýoly ýa-da müşderi hökmünde işläp biler ...
  Koprak oka
 • Täzelik fleşkasy: Çukur galkanlary - Çukur gutulary ulgamy

  Çukur gutulary ulgamy (çukur galkanlary, çukur örtükleri, çukur saklaýyş ulgamy hem diýilýär), çukur gazmakda we turbalary salmakda we ş.m. köplenç ygtybarlylygy we ygtybarlylygy sebäpli polatdan ýasalan çukur gutulary ulgamydyr. ma-ny tapdy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2