Plastiki gurluş

 • Plastic Wall Formwork

  Plastmassa diwar gurluşy

  Lianggong Plastik diwar formasy, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

 • Plastic Column Formwork

  Plastik sütün görnüşi

  Üç spesifikasiýany ýygnamak bilen, inedördül sütün görnüşi 200mm-den 1000mm aralyk aralykdaky inedördül sütün gurluşyny tamamlar.

 • Plastic Slab Formwork

  Plastmassa plita görnüşi

  Lianggong Plastik Slab Formwork, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.