Plastiki görnüş

 • Plastmassa diwar gurluşy

  Plastmassa diwar gurluşy

  Lianggong Plastik diwar formasy, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

 • Plastik sütün görnüşi

  Plastik sütün görnüşi

  Üç spesifikasiýany ýygnamak bilen, inedördül sütün görnüşiniň işi, inedördül sütüniň gurluşyny 200mm-den 1000mm aralykda 50mm aralykda tamamlar.

 • Plastiki plita görnüşi

  Plastiki plita görnüşi

  “Lianggong Plastik Slab Formwork” ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.