Biz hakda

Lianggong Formwork Co., Ltd., Hytaýyň Nanjing şäherinde ýerleşýän we Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäheriniň Jianhu ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýän zawodlary bilen öňdebaryjy forma we skaf kompaniýalarynyň biridir.Gurluşyk işlerinde meşhur kompaniýa hökmünde Lianggong özüni bagyşlady we gözleg işlerinde, ösüşde, önümçilikde we zähmet hyzmatynda ýöriteleşdi.

Lianggong, 2010-njy ýyldan bäri ähli kompaniýanyň işgärleri tarapyndan zähmet çeken ýyllarda köpri, tunel, elektrik bekedi, senagat we raýat gurluşyklary ýaly köp sanly taslamany içerde we daşary ýurtlarda üstünlikli ýetirdi we hyzmat etdi.Lianggongyň esasy önümlerine H20 agaç şöhlesi, diwar we sütün önümleri, plastmassa önümleri, bir taraply ýaý, kran bilen dyrmaşmak görnüşi, gidrawliki awto dyrmaşma ulgamy, gorag ekrany we düşüriş platformasy, şöhle, stol görnüşi, halka gulpy bar. we basgançak diňi, syýahatçy emele getirýän kantilwer we gidrawliki tunel asma trolleý we ş.m.

Kompaniýa, esasan, dolandyryş bilen meşgullanýar we tehniki işgärler köp ýyllap iri köprüler, tuneller, gurluşyk in engineeringenerçilik gurluşy bilen meşgullanýar, halkara derejesinde standartlara laýyklykda hünär dizaýnyny, önümçiligini, önümçilik gurluşy ýöriteleşdirilen önümçilik ulgamyny işe girizýär. kömekçi potratçylyk integrasiýa düşünjesi, täsirli birleşme üçin Europeanewropanyň ösen tehnologiýasyna we içerki kämillik önümçiligine emele gelen ulgam, kämillik we standart forma tehnologiýasyny ösdürmek, amaly we hyzmat ulgamyny emele getirdi, in engineeringenerçilik tehnologiýalaryny integrasiýa mümkinçiliklerinde içerki gurluşyk potratçy kärhanasyny ep-esli gowulandyrdy. içerki gurluşyk potratçy kärhanasynyň hemmetaraplaýyn güýjüni we netijeliligini ýokarlandyrmak.

Güýçli tehniki biliminden we köp in engineeringenerçilik tejribesinden peýdalanyp, müşderiler üçin tygşytlylygyny we netijeliligini hemişe ýatda saklamagy maksat edinýän Lianggong, ilkibaşdan islendik taslamada iň gowy hyzmatdaşyňyz bolmagyny dowam etdirer we bilelikde has ýokary we geljekki maksatlara ýeter.

Şahadatnama

Sergi

Şahamçalar

Indoneziýa bölümi

PT.Forma Liang Gong Inoneziýa

Goş:JL.Raya Pantai Indah Kapuk Komplek TOHO Blok A No. 8

Jakarta Utara - 14470

Telefon:6221 - 5596 5800

Faks:6221 - 5596 4812

Aragatnaşyklar:Ololie

Kuweýt ofisi

SAMA CANADA Umumy Söwda we Şertnama CO.

Goş:Kuweýt, Hawalli Blok 11 katiba köçe binasy 21 gat 10 ofis 19

Telefon:+965 66269133

Aragatnaşyklar:Erik Çen

Kipr şahamçasy:

Goş1-11 Mnasiadou köçesi, Demokritos binasy, 1065, Nikosiýa, Kipr

Aragatnaşyklar:Maýkl Şaýlos

E-poçta :michael@lianggongform.com