Shoring

  • Polat Prop

    Polat Prop

    Polat tekjesi, islendik görnüşdäki plita görnüşleriniň dik goldawyna uýgunlaşýan dik ugur gurluşyny goldamak üçin giňden ulanylýan goldaw enjamydyr.Bu ýönekeý we çeýe, tygşytly we amaly bolmak bilen gurnamak amatly.Polatdan ýasalan ýer az ýer tutýar we saklamak we daşamak aňsat.

  • Ringlock skafing

    Ringlock skafing

    Ringlok skafly modully skaf ulgamy, has ygtybarly we amatly, ony 48mm ulgam we 60 sistema bölüp bolýar.Ringlock ulgamy standart, ýazgy, diagonaly ýaý, jak bazasy, u kellesi we beýleki komponetlerden durýar.Standart rozet bilen sekiz deşik bilen kebşirlenýär, dört sany kiçijik deşik we diagonaly ýaýy birikdirmek üçin ýene dört uly deşik.