Shoring

  • Steel Prop

    Polat Prop

    Polat tekjesi, islendik görnüşdäki plita görnüşiniň dik goldawyna uýgunlaşýan dik ugur gurluşyny goldamak üçin giňden ulanylýan goldaw enjamydyr.Simpleönekeý we çeýe, tygşytly we amaly bolmak bilen gurnamak amatly.Polatdan ýasalan ýer az ýer tutýar we saklamak we daşamak aňsat.

  • Ringlock Scaffolding

    Ringlock skafing

    Ringlock skafing modully skaf ulgamy, has ygtybarly we amatly, ony 48mm ulgam we 60 sistema bölüp bolýar.Ringlock ulgamy standart, ýazgy, diagonaly ýaý, jak bazasy, u kellesi we beýleki komponetlerden durýar.Standart rozet bilen sekiz deşik bilen kebşirlenýär, dört sany kiçijik deşik we diagonaly ýaýy birikdirmek üçin ýene dört sany uly deşik.