Polat çarçuwasy

  • 65 Steel Frame Formwork

    65 Polat çarçuwasy

    65 Polat çarçuwanyň diwar görnüşi ulgamlaşdyrylan we uniwersal ulgamdyr.Adaty ýelek ýeňil agram we ýokary ýük göterijiligi.Combinationhli kombinasiýalar üçin birleşdiriji hökmünde özboluşly gysgyç bilen, çylşyrymly emele getiriş amallary, çalt ýapyş wagty we ýokary netijelilik üstünlikli gazanylýar.

  • 120 Steel frame formwork

    120 Polat çarçuwasy

    120 polat çarçuwaly diwar görnüşi, ýokary güýçli agyr görnüşdir.Çarçuwalara ýokary hilli faner bilen birleşdirilen burma çydamly içi boş polat bilen, 120 polat çarçuwaly diwar ömri uzak ömri we yzygiderli beton görnüşi bilen tapawutlanýar.