Polat çarçuwasy

  • 65 Polat çarçuwasy

    65 Polat çarçuwasy

    65 Polat çarçuwaly diwar görnüşi ulgamlaşdyrylan we uniwersal ulgamdyr.Adaty ýelek ýeňil agram we ýokary ýük göterijiligi.Combinationhli kombinasiýalar üçin birleşdiriji hökmünde özboluşly gysgyç bilen, çylşyrymly emele getiriş amallary, çalt ýapyş wagty we ýokary netijelilik üstünlikli gazanylýar.

  • 120 Polat çarçuwasy

    120 Polat çarçuwasy

    120 polat çarçuwaly diwar gurluşy, ýokary güýçli agyr görnüşdir.Çarçuwalara ýokary hilli kontrplak bilen birleşdirilen burma çydamly içi boş polat bilen, 120 polat çarçuwaly diwar gurluşy, ömrüniň uzak dowamlylygy we yzygiderli beton görnüşi bilen tapawutlanýar.